PERFEKT 70/90

Betoniarnia mobilna Perfekt przebojem wchodzi na polski rynek. Rewolucyjne rozwiązania konstrukcyjne pozwala na rozłożenie i uruchomienie betoniarni w ciągu dwóch dni. Złożona betoniarnia mieści się na trzech gabarytowych naczepach, spełniających przepisy ruchu drogowego, dzięki czemu niewymagane są dodatkowe pozwolenia na przejazd w razie potrzeby przetransportowania węzła.

Jedna naczepa mieści zasobniki kruszyw, druga podajnik taśmowy, trzecia natomiast mieszalnik z platformą i kabiną sterowniczą. Dodatkowo w standardzie węzeł wyposażony jest w 2 silosy monolityczne. Istnieje możliwość zamówienia większej liczby silosów na życzenie. Każdy silos transportowany jest na osobnej naczepie.

Wydajność tej wersji wynosi 70 m3/h betonu zagęszczonego (mieszalnik 2 m3 w zarobie). Wydajność betonu świeżego (bezpośrednio z klapy spustowej mieszalnika) wynosi 90 m3/h.