Pompa do betonu SERMAC 6RZ65

Inżynier Budownictwa – 2/2009