Prefabrykowane ściany konstrukcyjne i tunel z taśmociągiem serwisowym dla spichlerza magazynowego