Ślizgowy system betonujący do produkcji prefabrykowanych elementów mostów